“So ljudje, katerih radovedni um hrepeni po resnici srca, jo išče, in si prizadeva rešiti težave, ki jih prinaša življenje ter poskuša prodreti v bistvo stvari in pojavov ter v samega sebe. Če človek globlje razmisli, ne glede na to, kateri poti sledi pri reševanju teh težav, se mora neizogibno vrniti k sebi in začeti z reševanjem vprašanja, kdo je in kakšno je njegovo mesto v svetu, ki ga obdaja.”

Smo skupina ljudi, ki skupaj preučujemo ideje G. I. Gurdjieffa in si izmenjujemo izkušnje pri prenašanju teh idej v vsakdanje življenje. Čutimo, da je učenje še živo in da je v svojem bistvu predvsem praktično; kot tako pa se razvija in prenaša med ljudmi, ki ga skušajo razumeti in živeti.

Sestajamo se v Ljubljani, povezani pa smo tudi z Gurdjieff Society v Londonu.

Povezave:

Gurdjieff Society London

© Copyright - Gurdjieff Slovenija