Literatura in glasba

G.I. Gurdjieff

• All and Everything – Beelzebub’s Tales to his Grandson
(1950 prva izdaja; 1993 faksimile prve izdaje s seznamom tiskarskih napak;
1999 ponatis prve izdaje z odpravo tiskarskih napak)

• Meetings with Remarkable Men

• Life is Real Only Then When I Am

• Views from the Real World

P.D. Ouspensky

In Search of the Miraculous (Fragments of an Unknown Teaching)

Thomas and Olga de Hartmann

Our Life With Mr. Gurdjieff: New Revised and Expanded edition

Glasba Gurdjieff/de Hartmann

Music for the Piano
(štirje CD-ji, ki jih je izdala Schott Musik International)
Izvajalci: Lawrence Rosenthal, Charles Ketcham